Reial Club Columbòfil de Catalunya

Missatgeres en el cel blau

Fundat el 16 de febrer de

1890

Primer Club Columbòfil fundat a España

Vols conèixer el món dels coloms missatgers?

COLUMBOFILIA MODERNA – MUNDIAL RANKING

Colom 211348-18 propietat d’en Pere Ayats, guanyador de la solta des de Lumbrales, que ha volat els 762’474 kms fins al seu colomar de Torelló a una velocitat promig de 721’027 metres per minut

REGLAMENTO DERBY INTERNACIONAL DE AZUAY – ECUADOR 2023

REGLAMENTO DERBY INTERNACIONAL AZUAY - ECUADOR 2023

EXPOSICIÓ ALAR ANY 2023

EXPO ALAR 2023 Es evidente que la Colombofilia no ha evolucionado desde que, en el año 1890 fue...