PREVISIÓ SOLTA DES DE ALMACELLES 21 MARÇ 2021

 

SOLTA GRUP “NORD” – PERCENTATGE D’ARRIBADES DINS DE CONCURS 96’03%

 

SOLTA GRUP “SUD” – PERCENTATGE D’ARRIBADES DINS DE CONCURS 91’63%

 

DADES DELS COLOMARS SITUATS A TERRASSA I SABADELL

DADES DELS COLOMARS SITUATS A LA PLANA DE VIC