INFORMACIÓ I PREVISIONS METEOROLÒGIQUES DE LA SOLTA DE DEMÀ 12 JUNY 2021 DES DE LUMBRALES

A MIDA QUE ES POSA EN MENJAR (BLAT DE MORO VERMELL DE PRIMERA QUALITAT), ELS COLOMS COMENCEN A PICAR

 

VIDEO SOLTA LUMBRALES 7H 10′