QUADRE REPRODUCTOR 2019

 

 

OBJECTE DE LA VENDA

Sens dubte la Columbofilia el que necessita és que se’n faci divulgació. Avui en dia, les condicions urbanístiques de les grans ciutats fan complicada la instal·lació de colomars i per això veiem com el nostre esport es va traslladant al camp o a petits pobles. Això fa que tinguem la necessitat de publicitar al màxim l’esport dels coloms missatgers i disposar d’unes estructures socials adients que ens permetin dedicar temps i medis amb l’objectiu de donar a conèixer el nostre esport als llocs on el seu desenvolupament sigui possible. Evidentment tot això val diners.

Per aixó vàrem demanar a columbòfils que disposen de coloms de gran qualitat la seva col·laboració que de forma desinteressada ens han ofert. Aquest quadre reproductor no n’és un més: és un quadre reproductor excepcional, amb línies excepcionals i degudament contrastades en les competicions.

Doneu una ullada a les diferents parelles i segur que trobareu, a un preu módic, exemplars que dificilment podrieu aconseguir sense una gran despesa econòmica.

 

 

CONDICIONS DE VENDA

1).- Donada la gran qualitat de les parelles aportades, es posaran a la venda únicament dos colomins per parella, ja que els propietaris han que criar per al seu propi colomar.

2).- Els colomins es venen de forma unitaria.

3).- Les sol·licituts s’atendran per rigurós ordre d’arribada i es faran al mail info@coloms.cat

4).- Una vegada es comuniqui al comprador l’adjudicació del colomí o colomins sol.licitats, s’haurà de fer transferència bancària al compte corrent del Club al Banc de Santander nº ES98 0049 0191 47 2010282564 de 50 € per colomí demanat com a compromís i com a pagament a compte de l’import total que correspongui.

5).- Quan els colomins estiguin preparats, s’avisarà a l’adjudicatari per tal que transfereixi l’import restant de la seva comanda i, un cop rebut, s’enviarà el colomí/colomins, per transport MRW amb ports a càrrec del comprador.

 

 

 

 

Colomar de Miquel Spà Serra

Colomins disponibles: 0 | Preu per colomí: 250 €

Tumnosis

ANELLA: 70.052-11

PEDIGRI

HISTORIAL ESPORTIU

 

Doña Petronila

ANELLA: 4.045-15

PEDIGRI

HISTORIAL ESPORTIU

 

Colomar de Lluis Fernández de Retana Illas

Colomins disponibles: 0 | Preu per colomí: 250 €

ANELLA: 123.423-13

PEDIGRI

HISTORIAL ESPORTIU

 

 

 

ANELLA: 130382-11

PEDIGRI

 

 

Colomar de Viorel Florin Gliga

Colomins disponibles:| Preu per colomí: 250 €

ANELLA:117.082-14

PEDIGRI

HISTORIAL ESPORTIU

 

 

 

 

ANELLA: 130.661-16

PEDIGRI

HISTORIAL ESPORTIU

 

 

 

Colomar de José Marín Hernández

Colomins disponibles: 0 | Preu per colomí: 250 €

ANELLA: 3.050.521-15

PEDIGRI

 

 

 

ANELLA: 3.031.863-13

PEDIGRI

 

 

 

Colomar de Josep Mª Corona Fayos

Colomins disponibles: | Preu per colomí: 250 €

ANELLA: 929-15

PEDIGRI

 

 

ANELLA: 137.929-11

PEDIGRI

HISTORIAL ESPORTIU

Colomar de Tandem Mañé – Salvá

Colomins disponibles: | Preu per colomí: 250 €

ANELLA: 123.016-14

PEDIGRI

HISTORIAL ESPORTIU

 

 

 

ANELLA: 133.213-13

PEDIGRI

 

 

Colomar de Joan Gros Jorba

Colomins disponibles: | Preu per colomí: 250 €

ANELLA: 3.009.319-09

PEDIGRI

 

 

ANELLA: 211.795-18

PEDIGRI

Colomar de Josep Barcons Prat

Colomins disponibles: | Preu per colomí: 250 €

ANELLA: 116.980-14

PEDIGRI

 

ANELLA: 117.920-14

PEDIGRI

Colomar de GERARD BUXADE PLANA

Colomins disponibles: | Preu per colomí: 250 €

ANELLA: 250.552-07

PEDIGRI

HISTORIAL

 

 

ANELLA: 118.285-14

PEDIGRI

HISTORIAL

 

Colomar de ILIE ION CHISALITA

Colomins disponibles: | Preu per colomí: 250 €

ANELLA: 128.304-11

PEDIGRI

 

 

 

ANELLA: 118.682-14

PEDIGRI