PREVISIONS CLIMATOLÒGIQUES SOLTA DES DE CORTES

VIDEO ZONA 1 SUD – PERCENTATGE DE RECEPCIÓ DE COLOMS DINS DE CONCURS 65’77%

 

VIDEO ZONA 1 NORD – PERCENTATGE DE RECEPCIÓ DE COLOMS DINS DE CONCURS 80’47%