Reial Club Columbòfil de Catalunya

Missatgeres en el cel blau

Fundat el 16 de febrer de

1890

Primer Club Columbòfil fundat a España

Vols conèixer el món dels coloms missatgers?

Solta internacional de Barcelona 2021

Colom 268390-19 femella rodada propietat d’en Pere Ayats Alabern, guanyadora de la solta des de Lumbrales (Salamanca) a una distancia de 762 kms.

NOVA JUNTA DIRECTIVA DEL REIAL CLUB COLUMBÒFIL DE CATALUNYA

NOVA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB PRESENTADA AL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DEL CONSELL CATALÀ DE...

ARTICLE SOBRE LES PERDUES DE COLOMS A ANGLATERRA

Algo muy extraño está sucediendo en los cielos de Gran Bretaña

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEES GENERALS

ASSEMBLEES GENERALS 18 JULIOL 2021

INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS METEOROLÒGIQUES, VIATGE I SOLTA, QUE FAREM DEMÀ DIA 12 DE JUNY DE 2021 DES DE LUMBRALES (SALAMANCA)

INFORMACIÓ I PREVISIONS METEOROLÒGIQUES DE LA SOLTA DE DEMÀ 12 JUNY 2021 DES DE LUMBRALES [gallery...