Reial Club Columbòfil de Catalunya

Missatgeres en el cel blau

Fundat el 16 de febrer de

1890

Primer Club Columbòfil fundat a España

Vols conèixer el món dels coloms missatgers?

Solta internacional de Barcelona 2021

Colom 268390-19 femella rodada propietat d’en Pere Ayats Alabern, guanyadora de la solta des de Lumbrales (Salamanca) a una distancia de 762 kms.