Reial Club Columbòfil de Catalunya

Missatgeres en el cel blau

Fundat el 16 de febrer de

1890

Primer Club Columbòfil fundat a España

Solta internacional de Barcelona

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS DELS CONCURSOS ESTATALS 2018

01.1 PROVISIONAL CN DE VELOCIDAD.MEDIO FONDO ACTUALIZADO 13.07.2018 01.3 PROVISIONAL AS PALOMA NAC...

DETALL DELS COLOMS CLASSIFICATS PER L’EXPOSICIÓ A CELEBRAR EL MES DE GENER 2019

 D - SPORT INTERNACIONAL CATEGORIA-A  D - SPORT INTERNACIONAL CATEGORIA-B  D - SPORT INTERNACIONAL...

SEGON CONCURS DE COLOMINS 2018 DES DE BELLPUIG

La segona solta de colomins a resultat quasi perfecta. Només han faltat dos colomins del total, El...