Reial Club Columbòfil de Catalunya

Missatgeres en el cel blau

Fundat el 16 de febrer de

1890

Primer Club Columbòfil fundat a España

Vols conèixer el món dels coloms missatgers?

Solta internacional de Barcelona 2021

Colom 268390-19 femella rodada propietat d’en Pere Ayats Alabern, guanyadora de la solta des de Lumbrales (Salamanca) a una distancia de 762 kms.

LA INFLUENCIA DEL RELIEVE EN LAS COMPETICIONES

LA INFLUENCIA DEL RELIEVE EN LAS COMPETICIONES

NOVA JUNTA DIRECTIVA DEL REIAL CLUB COLUMBÒFIL DE CATALUNYA

NOVA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB PRESENTADA AL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DEL CONSELL CATALÀ DE...

RUTES DELS COLOMS AMB ATACS DE RAPINYAIRES

RUTES DELS COLOMS AMB ATACS DE RAPINYAIRES

CONTROL GPS – SOLTA DES DEL CAMP DE LA CABRA A SANT JULIÀ DE VILATORTA

SOLTA DES DEL CAMP DE LA CABRA A SANT JULIÀ DE VILATORTA

PLA DE VOLS 2022 AMB MAPA I LINIES DE VOL

PLA DE VOLS 2022 AMB MAPA I LINIES DE VOL