Reial Club Columbòfil de Catalunya

Missatgeres en el cel blau

Fundat el 16 de febrer de

1890

Primer Club Columbòfil fundat a España

Vols conèixer el món dels coloms missatgers?

Solta internacional de Barcelona 2019

Ilie Ion Chisalita
Colom 2033964-17 M. Bronze

Guanyador de la solta de Villanueva de la Serena (Badajoz)
Distancia 786 kms.