SEU SOCIAL

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2961.563362493445!2d2.2392207158216535!3d42.0739776792071!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12a53bfbbb20e05b%3A0xc02817804dc894!2sReial+Club+Columb%C3%B2fil+de+Catalunya!5e0!3m2!1sca!2ses!4v1528727319848" width="100%" height="650" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Seu Social

Ctra.C-17 km.78
la Mambla de Oris,
08573 Orís, Barcelona

Contacte i correspondència

Carrer de Miquel Pallàs, 4
08504 Sant Julià de Vilatorta