LOTERIA DE NADAL DEL CLUB

Com tots els anys hem fet reserva de la lotería de Nadal. Feu encàrrec a Secretaría dels dècims que voleu a fi i efecte de poder retirarlos de l’administració de lotería. NUMERO QUE JUGUEM “17661”